Biobased Industries Joint Undertaking verstrekt 100% subsidie

Het Biobased Industries Joint Undertaking programma stelt € 135 miljoen subsidie beschikbaar aan projecten die bijdragen aan de totstandkoming van duurzame biobased waardeketens. Partijen die samenwerken op gebied van onderzoek en innovatie voor een duurzame biobased industrie kunnen tot en met 4 september subsidie tot wel 100% van de projectkosten aanvragen.
Doel van de Biobased Industries Joint Undertaking -kortweg BBI JU- is een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten in Europa uit te voeren naar hernieuwbare biologische hulpbronnen, te gebruiken voor de productie van biobased materialen en op basis daarvan de totstandbrenging van duurzame, op biotechnologie gebaseerde waardeketens ondersteunen. De huidige subsidieronde is de zesde van zeven subsidierondes tussen 2014 en 2020. Deze nieuwe ronde heeft vier strategische oriëntaties (SO):
1. bevordering aanbod duurzame grondstoffen voor biomassa om zowel bestaande als nieuwe waardeketens te voeden
2. optimaliseren van efficiënte verwerking voor geïntegreerde bioraffinaderijen met R&D
3. ontwikkeling van innovatieve biobased producten voor geïdentificeerde markttoepassingen
4. opzetten en versnellen van de marktintroductie van biobased producten en toepassingen
Er zijn diverse typen projecten die voor subsidie in aanmerking komen zoals Research & Innovation Actions (RIA) en Coordination & Support Actions (CSA). De subsidie voor deze acties is 100%. Innovation actions ontvangen 70% subsidie. Buitencategorie is het Flagship project dat subsidie geeft aan first-of-a-kind commerciële schaal-projecten. In het algemeen gelden dezelfde voorwaarden als bij het Horizon 2020-programma.
Subsidie kan worden aangevraagd door partijen uit de hele biobased waardeketen. Dit zijn grote industrieën, kleine en middelgrote ondernemingen, regionale clusters, universiteiten, onderzoeks- en technologiecentra, Europese handelsverenigingen en Europese technologieplatforms. Echter: grote ondernemingen kunnen geen subsidie ontvangen.
Welke projecten?
In de nieuwe BBI 2019-subsidieronde komen maar liefst 21 onderwerpen voor subsidie in aanmerking, zoals biobased producten uit lignine, toepassing van enzymen voor afbraak van kunststoffen, procesintensificatie in bioraffinage en ontwikkeling van biobased materialen. Enkele voorbeelden zijn:
SO1.D1 – Scale up conversion of lignin into valuable compounds for application in specific market sectors (Innovation – demonstration action).
SO1.F1 – Valorise the organic fraction of municipal solid waste through an integrated biorefinery at commercial level (Innovation – flagship action).
SO2.R2 – Develop breakthrough technologies to improve the cost-effectiveness and sustainability of pre-treatment steps within biorefining operations (Research and innovation action).
SO2.F2 – Apply technological combinations to valorise all components of biomass feedstock (Innovation – flagship action).
SO3.R8 – Develop sustainable bio-based materials (outperforming fossil-based counterparts) for high-volume consumer products (Research and innovation action).
SO3.R10 – Develop bio-based high-performance materials for various and demanding applications (Research and innovation action).
SO4.S4 – Empower SME clusters to bring SMEs ‘across the valley of death’ (Coordination and support action).

Vincent van den Bosch

 

VincentPortrt1

Kennis maken?


Neem gerust contact met mij op:  


+31 6 31 976 909

info@vincentvandenbosch.nl