Openstelling koolstofarme economie in Zuid-Nederland: bevordering duurzame energie tot 27 september 2019

Demonstratieprojecten die bijdragen aan duurzame energieproductie, -efficiëntie en -besparing in de provincies Zeeland, Noord-Brabant of Limburg komen in aanmerking voor een maximale subsidie van € 1,5 miljoen, tot 40% van de kosten.

Het doel is het stimuleren van innovaties die bijdragen aan duurzame energieproductie, -efficiëntie en -besparing in de gebouwde omgeving, omdat hier een groot deel van de totale energie wordt verbruikt. Gebouwde omgeving betreft het gebied dat door aaneengesloten bebouwing een overwegende woon-, werk-, recreatie-, of verblijfsfunctie heeft en voor dat doel wordt gebruikt.

Subsidie is beschikbaar voor de beste projecten die tot doel hebben de eerste of vroege toepassing op beperkte schaal in een concrete praktijksituatie van vernieuwing in alle facetten van het energiesysteem en die door de toepassing van nieuwe technieken, instrumenten en processen direct bijdragen aan energiebesparing of aan duurzame energieproductie in de gebouwde omgeving. De projecten dienen als wegbereider en aanjager van een grootschalige toepassing in een later stadium van innovaties waarmee duurzame energie binnen bereik komt.

Mogelijke acties van deze investeringsprioriteit zijn:

  • Living lab voor het demonstreren van technologische en/of procesinnovaties
  • Pilotprojecten voor het testen en demonstreren van nieuwe concepten voor decentrale energieopwekking en slimme distributie van duurzame energie dat grootschalig opvolging kan krijgen binnen de woningbouw
  • Pilotprojecten voor duurzame verlichtingsoplossingen in straten, parkeergarages, tunnels en andere openbare ruimtes
  • Opzetten vernieuwende organisatiestructuur ten behoeve van het organiseren en financieren van particuliere investeringen in duurzame energieopwekking en energie-efficiëntiemaatregelen
  • Het verduurzamen van een recreatiepark door gebruik van innovatieve energie concepten

Vincent van den Bosch

 

VincentPortrt1

Kennis maken?


Neem gerust contact met mij op:  


+31 6 31 976 909

info@vincentvandenbosch.nl