Kijk als innovatieve mkb-er bij samenwerking ook naar Eurostars-subsidie!

Innovatieve mkb-ers die samenwerken weten de weg naar de MIT R&D subsidie goed te vinden. Een soortgelijk programma dat al meer dan 30 jaren bestaat, maar dan voor samenwerking met buitenlandse partners, wordt wel eens vergeten. Het is geen programma van de Europese Commissie, zoals Horizon2020 met haar top-down gedefinieerde innovatie-onderwerpen. Sterker nog, het programma is niet van de EU afkomstig maar van samenwerkende landen in Europa en sommige landen daarbuiten zoals Israël en Turkije.

cooperationmechanisms

De subsidie is bedoeld voor industrieel onderzoek en/of technologische ontwikkeling van een nieuwe marktgerichte innovatie. Elk land bepaalt zelf hoeveel subsidie een deelnemer uit dat land zal ontvangen. De subsidiepercentages en maximale hoeveelheden zijn dus niet per land hetzelfde. Voor Nederland valt dat gunstig uit; de subsidie voor Nederlandse deelnemers is:

  • 50% voor industrieel onderzoek door een onderzoeksorganisatie,
  • 45% voor industrieel onderzoek door een mkb-ondernemer (35% voor grote bedrijven),
  • 35% voor experimentele ontwikkeling door een mkb-ondernemer (25% voor grote bedrijven).

Het maximale subsidiebedrag per project voor alle Nederlandse deelnemers is € 500.000. Ook in andere landen worden hoge subsidies uitgekeerd. In Oostenrijk bijvoorbeeld komen mkb-ondernemers voor maximaal 60% subsidie in aanmerking, in Tsjechië 50% en in Polen 80% voor onderzoek en 60% voor ontwikkeling.

De doelgroep bestaat uit R&D georiënteerde mkb-ers in de Eurostars-landen, die samenwerken met minimaal één partner uit een ander Eurostars-land (vrijwel heel Europa, Israel en Turkije). Het programma kent geen beperkende thema’s en staat open voor R&D bij alle sectoren en elke technologie. Bovendien verbetert Eurostars-samenwerking de kans op een succesvolle time-to-market van innovatie. De projectkosten kunnen bestaan uit loonkosten, investeringen in machines, apparatuur en materialen, kosten van het gebruik van machines en apparaten, kosten derden en contractonderzoek.

Geschikte partijen voor samenwerking zijn bijvoorbeeld een toeleverancier, productiepartner, potentiële klant, onderzoeksinstelling of universiteit. Ook een groot bedrijf kan deelnemen wanneer er al twee mkb-deelnemers uit twee verschillende landen zijn betrokken.

De laatste van twee openstellingen dit jaar loopt tot uiterlijk 12 september.

Vincent van den Bosch

 

VincentPortrt1

Kennis maken?


Neem gerust contact met mij op:  


+31 6 31 976 909

info@vincentvandenbosch.nl