Duurzame chemie met KIEM GoChem

In de chemische sector zijn de grote bedrijven dominant. Denk maar aan bedrijven als DSM, Dow Chemicals, Sabic, Shell Chemie en Dupont. Het zijn de grote bedrijven die aan tafel zitten bij het Nederlandse topsectorenbeleid. Het zijn echter niet de grote bedrijven die het meeste vernieuwen, maar de kleinere en de startup bedrijven.

 

Duurzame chemie

Juist de chemische sector inclusief de verwerkende industrie speelt een cruciale rol in de realisatie van de circulaire economie. Immers, fossiele grondstoffen worden niet alleen voor de energievoorziening gebruikt, maar worden ook verwerkt tot plastics voor consumentenproducten. Om deze rol in de transitie te kunnen spelen, moet de sector wel innoveren naar groene chemie met gebruik van hernieuwbare en natuurlijke grondstoffen en energiezuinige processen.

82056720 erlenmeyer van laboratoriumglas heeft groene chemische oplossing en glazen staaf met reageerbuizen iDe sector, vooral de chemieverwerkende industrie, bestaat voor 90% uit mkb-ondernemingen. Slechts een klein deel van die ondernemingen werkt samen met kennisinstellingen aan innovatie. Van alle mkb in Nederland heeft 14% de weg naar kennisinstellingen gevonden en voor de chemie is dat nog minder.

Kortom, innovatie in het chemie(-verwerkende)-mkb moet worden gestimuleerd en daartoe de samenwerking tussen mkb en kennisinstellingen worden bevorderd. De Topsector Chemie heeft daarom samen met de belangrijkste actoren in de sector, zoals TNO, Universiteit Wageningen, NWO en brancheverenigingen, het GoChem programma gestart. Focus is op het praktijkgerichte onderzoek dat vooral bij de hogescholen is te vinden, reden waarom het programmamanagement van GoChem wordt uitgevoerd door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

 

SIA: Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

In praktijkgericht onderzoek werken hogescholen en de praktijk nauw samen met als doel het verbeteren van de beroepspraktijk en het hoger beroepsonderwijs, wat bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke en economische vraagstukken. Doel is meer en nog beter praktijkgericht onderzoek door hogescholen.

Een belangrijk kenmerk van dit praktijkgerichte onderzoek is dat het is gericht op het vinden van een oplossing voor een probleem waar professionals in de praktijk tegenaan lopen. Omdat mkb-ondernemers en professionals vanuit de publieke sector actief meewerken, komen de opgedane kennis en uitkomsten van het onderzoek direct in de beroepspraktijk terecht. En via onderzoeksgroepen, lectoren en docenten ook in het onderwijs van hogescholen.

 

Subsidie KIEM GoChem

  • GoChem loopt van medio 2018 tot eind 2020 en bestaat uit een netwerkprogramma en het subsidieinstrument KIEM GoChem.
  • Doel is stimulering van samenwerking in de duurzame chemie tussen innovatieve mkb’ers en kennisinstellingen (hogescholen, universiteiten en kennisinstellingen voor toegepast onderzoek als TNO en Wageningen Research).
  • Doel van de oproep dit jaar is komen tot nieuwe samenwerking tussen mkb-ondernemingen en kennisinstellingen, gericht op verkennend onderzoek en/of praktijkgericht onderzoek op gebied van duurzame chemie (thema’s zoals Bronnen en grondstoffen, Chemische processen en technologie, Moleculen en materialen, Verwerking en toepassing, Keten en business model, Hergebruik en recycling).
  • Publieke hogescholen en wetenschappelijke onderzoekers bij kennisinstellingen kunnen een aanvraag indienen. Vanuit de praktijk moet minimaal één mkb-onderneming meedoen.
  • De subsidie bedraagt maximaal 80% van de projectkosten tot € 40.000. Deelnemers dragen maximaal € 5.000 bij in natura (zoals eigen bijdrage loonkosten) en de rest in cash. Beschikbaar budget is € 1,6 miljoen.
  • Het project duurt maximaal 12 maanden.
  • De derde ophaaldatum voor voorstellen zal medio september 2019 zijn.

Vincent van den Bosch

 

VincentPortrt1

Kennis maken?


Neem gerust contact met mij op:  


+31 6 31 976 909

info@vincentvandenbosch.nl