Diensten

Vincent van den Bosch is specialist op het gebied van:

  • Business development en innovatie,
  • De financiering daarvan door middel van subsidies van regionale, nationale en Europese overheden, fiscale maatregelen, fondsen van business angels, crowdfunding, leningen van Europese Investeringsbank, Wereldbank, andere banken.
  • Public affairs ofwel het verschaffen van toegang tot overheden en hun bestuurders.

Vincent van den Bosch werkt vooral voor klanten in de sectoren productie, energie, chemie, IT, transport en infrastructuur. Dat doet hij in Nederland en in andere Europese landen.

Vincent van den Bosch heeft steeds de ambitie voor zijn klanten:

  1. de beste mogelijkheden tot innovatie of bedrijfsuitbreiding te ontdekken en te ontwikkelen,
  2. het financiële pakket te ontwikkelen voor de financiering daarvan en indien nodig de steun van overheden en andere stakeholders te verzekeren,
  3. de financiering te realiseren door bedrijfsplannen, budgetten, projectvoorstellen voor financieringsinstanties, banken of derden op die manier voor te bereiden en te structureren dat die steun ook wordt gegeven,
  4. de projectuitvoering te beheren en te toetsen op audittechnische, economische en staatssteunregels.

Solutions

 

LogoVincentV1 170

Business development and expansion including site selection, funding for innovation, infrastructure and transport, project management.